Apa - izvorul vieții

Apa este indispensabilă existenţei umane, având un rol deosebit de important în desfăşurarea tuturor proceselor vitale. Fiecare om depinde de o sursă de apă. Toate celulele corpului uman conţin apă şi depind de aceasta. Apa influenţează sănătatea populaţiei în mod direct prin calităţile sale biologice, chimice şi fizice sau indirect.

Cantitatea minimă de apă necesară unui adult în 24 de ore este de aproximativ 2,5 litri, din care 1,5 litri îl reprezintă apa ca atare, restul fiind asigurat de apa care intră în compoziţia alimentelor consumate.

Organismul uman pierde în 24 de ore aproximativ 2,5 litri de apă, din care 1,5 litri se elimină pe cale renală, iar restul prin piele, plămâni şi tubul digestiv. În anumite condiţii, bilanţul hidric poate să fie diferit (în cazul unor munci fizice intense, climat excesiv de cald, graviditate ş.a.).

Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă pentru nevoile individuale (exclusiv fiziologice) un consum minim de 5 litri de apă în 24 de ore, cantitatea optimă fiind de 100 litri/zi, din care 40 litri pentru curăţenia corporală. Dar în afara nevoilor individuale, omul foloseşte apa şi pentru diverse nevoi colective. Astfel omul foloseşte apa pentru salubritatea localităţilor (stropitul străzilor, udatul zonelor verzi, ameliorarea microclimatului, înfrumuseţarea localităţii prin fântâni arteziene etc.).

Apa potabilă (bună de băut) este apa care consumată nu are efecte nocive asupra stării de sănătate. Pentru ca apa să fie potabilă, trebuie să îndeplinească anumite condiţii conform normelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, referitoare la: gustul, mirosul, temperatura, turbiditatea, culoarea, radioactivitatea, lipsa germenilor patogeni, a resturilor minerale, vegetale, organice, a fragmentelor de insecte şi a altor organisme care vizează calitatea apei, lipsa substanţelor cu acţiune nocivă (arsen, azotaţi, cianuri, crom, mercur, pesticide, plumb etc.).

În cazul utilizării apei nepotabile, există riscuri de îmbolnăvire cum ar fi: holera, febra tifoidă, dizenteria, leptospiroza, tuberculoza, boala diareică, hepatita virală, poliomielita, conjunctivita de bazin, lambliaza, amibiaza, trichomoniaza, ş.a.
În cazul depăşirii limitei maxime admise pentru unele substanţe, pot să apară intoxicaţii cu nitraţi, plumb, mercur, cadmiu, arsen, pesticide, ş.a.

Apa are rol important în prevenirea unor boli cum ar fi: guşa endemică, bolile cardio-vasculare şi caria dentară. Pentru protejarea sănătăţii, a vieţii, apa potabilă trebuie să fie conformă unor norme strict stabilite de Ministerul Sănătăţii în acord cu directivele europene.

Apa de la reţea, fântâni şi izvoare publice este controlată, conform legislaţiei în vigoare. În cazul în care calitatea apei din fântâni şi izvoare publice este necorespunzătoare se afişează la loc vizibil „Apă nepotabilă”.