Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protectia datelor) firma are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, prin completarea urmatoarelor câmpuri: nume si prenume, adresa de e-mail.

Scopul colectării datelor este acela de a raspunde utilizatorilor cu privire la problemele puse de acestia.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.

Durata stocarii datelor cu caracter personal mai sus mentionate este pe perioada pana la care utilizatorul va primi un raspuns.
Conform REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:

  • dreptul de acces – inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dumneavoastra, iar daca da, sa va oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate;
  • dreptul la portabilitate – se refera la faptul ca puteti primi datele personale intr-un format structurat, care poate fi citit automat si la dreptul ca acestea pot fi transmise direct altui operator;
  • dreptul la opozitie – vizeaza dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci cand aceasta deserveste un interes public ori un interes legitim al nostru;
  • dreptul de rectificare – se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
  • dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat – inseamna ca ai dreptul sa iti stergem datele colectate fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ti-ai retras consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii – poate fi exercitat in urmatoarele cazuri: este contestata exactitatea datelor pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este ilegala, dar nu se doreste stergerea datelor ci doar restrictionarea acestora, in cazul in care societatea noastra nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le soliciti pentru apararea unui drept in instanta, daca te-ai opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor tale;
  • dreptul de a va adresa justitiei.

Toate aceste drepturi le puteti exercita prin e-mail la sanatateaconteaza.ms@gmail.com

Nu in ultimul rand, firma noastra aplica toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor tale personale, protejarii lor impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat asupra lor.