Sănătatea Contează

Fő az egészség

Conceptul „sănătatea contează” are țelul de a informa, de a ghida persoanele cu probleme de sănătate, respectiv de a arăta importanța prevenției.

În luna mai a anului 2009, a văzut lumina tiparului primul număr al ediției de Mureș a revistei Sănătatea Contează. De atunci, apare lunar, fără întrerupere, alături de ediția de Harghita (denumită Fő az Egészség) și cea de Cluj, care s-au implementat pe parcurs. Era o necesitate să apară o astfel de publicație, care încerca să umple o mică parte a unui gol imens într-o junglă de informații neconectate, care-și urmau calea neghidat, într-o lume care căuta senzaționalul, nu utilul, căuta și caută și în prezent imoralul, pentru simplul motiv că se „vinde bine”…

Pe parcursul anilor, am avut și avem numeroase parteneriate media cu mai mulți organizatori ale unor evenimente medicale de mare anvergură. Sunt evenimente medicale importante, în cadrul cărora se expun materiale extrem de interesante, la nivel academic, asistența fiind, de asemenea cu precădere, de nivel universitar. Necesitatea unei punți de legătură între aceste comunicări și percepția omului de rând, cu pregătire medie și chiar superioară, dar din alt domeniu, este clară și se impune categoric.

Articolele medicale, interviurile, advertorialele, materialele PR, reclamele medicale, etc, au tocmai această menire, de a fi puntea de legătură pentru înțelegerea informațiilor medicale și punerea lor în practică pentru a se concluziona calea de urmat în vederea vindecării.

Diversificarea tematicii revistelor a fost necesară și s-a împlinit prin adăugarea alăturat capitolului dedicat sănătății, a  domeniilor: sport, turism și frumusețe. Împreună cu aceste reviste, care apar lunar și se distribuie gratuit în locații medicale, avem varianta online, pentru fiecare ediție județeană, separat, pagină proprie pe Facebook, cu trimitere la site-ul propriu, www.sanatateaconteaza.ro

Pe site, sunt promovate evenimentele medicale și sunt evidențiate cele mai importante articole, interviuri apărute. Noutatea anului 2022, este apariția catalogului național online, „Sănătatea Contează”.

Pe parcurs, în măsura în care ne dezvoltăm, aducem în revistele noastre, tot mai multe și cele mai importante subiecte legate de domeniile propuse de titlul și subtitlurile revistelor „Sănătatea Contează”.

Conținutul revistelor noastre, este îmbogățit prin aportul concretizat (prin publicarea unor materiale de comunicare adresate publicului larg), a Crucii Roșii Române, a Direcțiilor de Sănătate Publică din județele în care apar revistele, precum și prin conținutul comunicărilor științifice legate de evenimentele medicale, la care suntem parteneri media.

Brandul „Sănătatea Contează” s-a consolidat pe piața mediei medicale românești atât prin calitatea materialelor publicate în mod constant, fiind tipărite până la începutul anului 2022, aproape 400 de ediții ale acestor reviste, cât și prin seriozitatea abordării obiective ale celor mai fierbinți subiecte aflate în actualitate la momentul dat. Suntem martorii unor schimbări radicale în domeniul sănătății și vom continua să rămânem o publicație de o importanță majoră prin informarea coretă și continuă, obiectivă a cititorilor. Vom rămâne și ne vom dezvolta în continuare în spiritul ideii că sănătatea contează!

Izsák József, redactor șef

A „Fő az egészség” koncepció célja az egészségügyi problémákkal küzdők tájékoztatása, eligazítása, valamint a megelőzés fontosságának bemutatása.

A lap Maros megyei kiadásának első száma Sănătatea Contează címmel, 2009 májusában jelent meg, azóta havonta, megszakítás nélkül jelenik meg. Következtek Fő az egészség címmel a hargitai és Sănătatea Contează címmel a Kolozs megyei kiadványok is. Szükségszerű volt egy ilyen kiadvány megjelenése a piacon, amely megpróbál egy kis rést betölteni a ránk zúduló információk dzsungelében, ahol mindenki a szenzációt keresi, nem feltétlen azt, ami hasznos lehet számára.

Az évek során a lap számos médiapartnerséget vállalt és vállal mai napig több nagyszabású orvosi konferenciával, fontos orvosi rendezvénnyel.

Az egészséggel kapcsolatos cikkek, orvos-interjúk, reklámanyagok, PR-anyagok, orvosi reklámok stb. éppen ezt a célt szolgálják, hogy hidat képezzenek az orvosi információk megértéséhez és gyakorlatba ültetéséhez a gyógyuláshoz vezető úthoz.

A folyóiratok témái között az egészséggel foglalkozó tematika mellett a sport, turizmus és szépségápolás szakterületek is helyet kapnak.

A havonta megjelenő, orvosi rendelőkben és egészségüggyel kapcsolatos helyeken ingyenesen terjesztett folyóiratokkal együtt minden megyei kiadványhoz külön-külön saját Facebook oldalunk, illetve honlapunk van www.sanatateaconteaza.ro címen.

A honlapon az orvosi eseményeket népszerűsítése mellett kiemeljük a legfontosabb cikkeket, interjúkat. A 2022-es év újdonsága a Sănătatea Contează (Fő az egészség) online katalógus megjelenése.

Folyóirataink tartalmát gazdagítja a nagyközönségnek szóló kommunikációs anyagok megjelentetése, a Román Vöröskereszt, a folyóiratok megjelenési helye szerinti megyék Egészségügyi Igazgatóságai, valamint a folyóiratokkal kapcsolatos tudományos közlemények tartalma, orvosi rendezvények, amelynek médiapartnerei vagyunk.

A Sănătatea Contează (Fő az egészség) márka megszilárdult a román orvosi piacon mind a folyamatosan megjelenő, 2022 elejéig nyomtatott minőségi folyóiratok közel 400 kiadásával, mind a legfontosabb aktuális témák objektív tálalásával. Radikális változásoknak vagyunk szemtanúi az egészségügy területén, és továbbra is kiemelt jelentőségű kiadvány szeretnénk maradni az olvasók pontos és folyamatos, tárgyilagos tájékoztatásával.

Maradunk és tovább fejlődünk annak a gondolatnak a szellemében, hogy az egészség számít!

Izsák József, főszerkesztő