Zâmbetul, o promisiune pentru mai binele fiecăruia dintre noi

Nimic nu este mai favorabil deschiderii comunicării interpersonale decât zâmbetul sau surâsul. Este întâlnit și pe scara animală, ca de exemplu, la cimpanzei, care asemănător omului, își pot dezveli dinții și lărgi gura, trăgându-și înapoi comisurile buzelor și colțul ochilor. La maimuțe, acest fel de a zâmbi este un semn de supunere. Există date despre […]

Previziunile apocaliptice pot fi descifrate și psihologic?

În ultimul timp, asistăm neputincioși la dezvoltarea, în paralel, a două fenomene: creșterea presiunilor socio-economice și răspândirea excesivă a previziunilor apocaliptice. Fie că sunt avertismente despre dezastre ecologice, bazate pe evenimente nefaste recente, fie că sunt speculații pe seama apariției unor boli virale necunoscute și netratabile, fie că au cauze cosmice sau omenești, predicțiile sfârșitului […]

Declinul memoriei în asociere cu vârsta

Chiar şi în cadrul unei îmbătrâniri normale, capacitatea de a memora începe să scadă în timp, această deteriorare fiind dependentă de vârstă. Cel mai evident, declinul memoriei începe în deceniul al şaselea de viaţă şi se accelerează după deceniul al optelea. Aceste constatări rezultă din media unor evaluări ale procesului de îmbătrânire, pe grupe de […]

Confesiunea ca o posibilă terapie spirituală

Cuvântul confesiune provine din latinescul mărturisire, însemnând recunoaşterea de către o persoană a erorilor sau greşelilor sale, în faţa altei persoane sau a lui Dumnezeu. Prin confesiune se înţelege atât actul de a declara sau mărturisi un păcat, cât şi cel de penitenţă şi de iertare, ţinându-se cont, ca în psihoterapie, că este dificil şi […]

Între teama de moarte şi fascinaţia spectacolului morţii

Atunci când ne punem întrebarea despre cum, şi în ce fel, ne va fi dat să ne sfârşim viaţa, dacă ne vom lăsa conduşi de logica bunului simţ, vom putea ajunge să operăm la un moment dat, cu judecăţi mai mult sau mai puţin apropiate de următorul raţionament: frica de moarte rezultă din teama de […]

Întrebări despre manipulare, terapii şi terapeuţi

Nu putem cuantifica manipularea psihologică desfăşurată în jurul nostru zi de zi, şi nici nu reuşim să descoperim, imediat, modul în care aceasta ne afectează în diferitele domenii ale vieţii noastre personale. Cel mai expus domeniu ar fi cel al sănătăţii proprii, dacă nu am trăi cu impresia că opţiunile referitoare la păstrarea integrităţii noastre […]

Temerile care pot mina persoana şi destinul ei

Există indivizi care se împotmolesc în acţiunile lor, nu reuşesc să le finalizeze, eşuează, şi ne întrebăm adesea ce le lipseşte, atunci când ştim că toţi, conform drepturilor inalienabile ale omului, avem şanse egale. Avem aici în discuţie anumite persoane cu trăsături mai puţin armonioase, dizarmonice, care în relaţiile interpersonale manifestă instabilitate atitudinală, trăind, din […]

A minţi sau a nu minţi, în context sanogenetic

Este contrastantă o discuţie despre minciună, în termeni psihologici ce ţin de o specialitate medicală precum psihiatria, o problemă care în mod precumpănitor este interpretată şi judecată din perspectiva unor criterii morale. Minciuna survine în cadrul comunicării interpersonale ca o falsificare a adevărului. În general este exprimată prin cuvinte, dar poate fi sugerată şi prin […]

Împărtăşirea bucuriei sărbătorilor de iarnă

Oare un psiholog ar mai putea recunoaşte starea de bucurie sau de fericire de care este capabilă o minte omenească, după ce a supus-o la multiplele testări, evaluări şi îndemnuri la autocontrol, dictate de canoanele profesiei sale, din ce în ce mai hiperspecializate şi hipercompetente? Această întrebare mi-am pus-o în legătură cu atmosfera de sărbătoare […]

Tulburarea controlului impulsului în practicarea exerciţiului fizic poate duce la dependenţa de efort fizic

Dacă exerciţiul fizic este recomandat ca una din cele mai eficiente metode de combatere a stresului, există şi un revers al depăşirii limitelor proprii prin distorsionarea sensului exerciţiilor fizice şi supradozarea unor practici sportive. În astfel de situaţii, devine patologic excesul în practicarea unor antrenamente, care, ca frecvenţă, timp şi intensitate, sunt conduse de tentaţia […]

IN MEMORIAM DR. MIHAI ARDELEAN (1947-2022)

Un om extraordinar, un medic deosebit, unic! Am avut onoarea să avem o lungă colaborare! A scris și am publicat 79 de articole prețioase (începând din iulie 2010, până în februarie 2017, aproape neîntrerupt, lunar), în ediția de Mureș a revistelor „Sănătatea Contează”! Este o pierdere dureroasă, transmit pe această cale sincere condoleanțe familiei îndoliate! L-am prețuit mult! Dumnezeu să-l odihnească-n pace!
Izsak Jozsef
 

Familia îndoliată, rudele, prietenii şi toţi cei apropiaţi, anunţă cu tristeţe trecerea la cele veşnice a medicului şi omului de ştiinţă şi cultură MIHAI ARDELEAN, specialist în psihiatrie, publicist şi eseist, un spirit de o aleasă sensibilitate, onestitate şi nobleţe sufletească.

Născut la 22 septembrie 1947, în Municipiul Cluj, Dr. Mihai Ardelean a absolvit Liceul „Ioan Slavici” din Arad (1958-1965), Facultatea de Medicină Generală din Cluj-Napoca (1965-1972) şi studiile doctorale în medicină, obţinând titlul de doctor în psihiatrie în urma susţinerii tezei de doctorat intitulată Unele aspect etnopsihiatrice şi transculturale în psihopatologie (2000). Ulterior a devenit licențiat şi în istorie, la Facultatea de Istorie a Universității „Babeș-Bolyai” (2006), urmând apoi şi masterul Elitele și proiectele de construcție europeană, în cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureș (2003-2005).

A avut o lungă şi bogată activitate profesională în domeniul medical, începută imediat după absolvirea facultăţii, fiind, pe rând: medic generalist în comuna Straja, din jud. Suceava (1972-1974), apoi în comuna Vadu, din jud. Satu-Mare (1974-1976), iar, după secundariatul urmat la Bucureşti (1976-1979), s-a transferat pe postul de medic psihiatru la Laboratorul de Sănătate Mintală din Târgu Mureş (1980-2017), instituţie pe care a coordonat-o în ultimele decenii de activitate profesională. A predat o vreme, ca profesor asociat, cursul de „Istoria Medicinei”, la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.

Pasionat de cercetări în domeniul psihiatriei transculturale şi a etnopsihiatriei, participă la congrese şi reuniuni internaţionale la Geneva (Elveţia, 1999) şi Paris (2000). Este prezent, de asemenea, în programele unor manifestări cultural-ştiinţifice naţionale, precum: Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, de la Sebeş-Alba, Zilele „Liviu Rebreanu”, din Bistriţa, Festivalul „Lucian Blaga”, Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru” şi Colocviile revistelor de cultură şi de ştiinţe umaniste, de la Târgu Mureş, Şezătoarea literară de la Giuluş – la toate fiind apreciate contribuţiile sale academice şi răsplătite cu premii şi diplome de excelenţă. Totodată se specializează în străinătate la: Centre Hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc (martie-mai 1995), din Lyon, Franţa; International Society for the Study of Personality Disordes (1997) ş.a.

Publică peste 40 de studii şi articole de specialitate în diferite publicaţii din ţară şi străinătate: Neurologie. Psihiatrie. Neurochirurgie (1988), Buletin de psihiatrie integrativă (1996, 1997), Revista de Medicină şi Farmacie (1998), Revista Medicală Orădeană (1999), Medical Update (2002), Psihiatrie (2002) ş.a. Interesat de istoria mentalităţilor, de psihologia inconştientului şi filosofia culturii, în ultimele două decenii a avut rodnice colaborări cu reviste în acest profil, precum: Discobolul (Alba Iulia), Vatra şi Izvoare filosofice (Târgu Mureş), Paşii Profetului şi Caietele Blaga (Sebeş-Alba) ş.a.

A publicat cărţile: Personalitate şi Profesie (Editura University Press, Târgu Mureş, 2001) – în colaborare cu prof. dr. Aurel Nireştean, Comunicarea dintr-o perspectivă multidisciplinară (2007), Rezistenţă şi schimb într-o cultură multietnică (2008), Istoria altuia în apărarea eului (2009), În reluare, manipularea (2010), Istorii locale. Bagatele provinciale (2012), Viaţă şi amor (2013) – toate apărute la Editura Ardealul, din Târgu Mureş, coordonate împreună cu sociologul Dorin-Adrian Suciu.

Dr. Mihai Ardelean a lăsat în urmă o operă prin care spiritul său continuă să existe şi să îşi manifeste polivalenţele lui culturale şi profund umanitare, ea stând – în bibliotecile publice – la dispoziţia tuturor celor care sunt dornici s-o citească. Iar de orânduirea ei se vor ocupa, de aici înainte, cercetătorii şi analiştii specializaţi pe domeniile pe care le abordează.

Ne despărţim, cu mare regret, de un soţ şi un tată ataşat valorilor familiei, de un medic cu vocaţia profesiei sale, de un publicist şi eseist de mare fineţe cultural-ştiinţifică şi, în acelaşi timp, de un prieten bun şi devotat!

Dumnezeu să-l aibe în pază şi să-l odihnească în cerul său liniştit!
Familia îndoliată! Rudele! Prietenii care l-au cunoscut şi l-au preţuit!