Societatea Academică de Medicina Familiei organizează în perioada 26-29 Octombrie, la București,
Conferința Națională de Medicina Familiei, Ediția 2022.

Conferința a fost creditată cu 24 credite EMC la edițiile precedente. Concluziile vor fi publicate în Practica Medicală – CNCS/CNCSIS B+. SECȚIUNI • PATOLOGIE RESPIRATORIE • IMUNOPROFILAXIE / INFLAMAȚIE • ANTIBIOTERAPIE ȘI PATOLOGIE INFECTO-VIRALĂ • DIABET ZAHARAT ȘI BOLI ENDOCRINE • PATOLOGIE PEDIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE • PATOLOGIE CARDIOVASCULARĂ • REUMATOLOGIE. HEMATOLOGIE. BOLI SISTEMICE • HEPATO-GASTROENTEROLOGIE • PATOLOGIE PSIHIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE • OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE ÎN MEDICINA DE FAMILIE UPDATE 2022 • De la alimentația tradițională la noile ghiduri de alimentație • Mecanisme de apărare în fața acuzațiilor de malpraxis medical • Alegerea unui medicament nou apărut: Avantaje/dezavantaje din punct de vedere toxicologic • Experiențe ale Medicului de Familie din alte țări UE • Poluarea aerului cu microparticule: Factor de risc cardiovascular • Abordări actuale în cancerul bronhopulmonar • Pacientul meu stabil, diabetic și hipertensiv, a devenit brusc instabil. Este rinichiul de vină? • Este posibilă profilaxia primară în bolile alergice? • Alergiile respiratorii sezoniere și poluarea atmosferică în mediul urban ca problemă de sănătate publică • Ce trebuie să fac intr-o criză de epilepsie? (sesiune interactivă) • Aspecte ale comportamentului disimulat în relația medic-pacient • Boli rare, boli genetice și de metabolism

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.