Zece paşi spre longevitate. Pasul patru

Motto: Este foarte simplu să înţelegem tainele unei vieţi longevive, însă această înţelegere întotdeauna depinde de cine-ţi explică aceste taine.

Parcurgând aceşti paşi spre longevitate împreună, încercăm să găsim modul de a trăi o viaţă completă o perioadă cât mai lungă din viaţa noastră. Din păcate nu putem ocoli problemele anatomiei şi fiziologiei corpului nostru, deoarece fără aceste cunoştinţe, tot ce facem este făcut la nimereală. Dacă vrem să facem o analiză completă a sistemului muscular, neapărat trebuie să discutăm şi despre sistemul nervos care asigură comanda acestuia. Sistemul muscular trebuie să-l numim corect sistem neuro-muscular, deoarece muşchii formează un sistem complet care pot să asigure mişcarea numai împreună cu fibrele nervoase care-l comandă. Nervii care comandă muşchii (nervul muscular) sunt întotdeauna nervi micşti şi conţin trei categorii de fibre: motoare, senzitive şi vegetative.

  • fibrele motoare reprezintă contingentul principal. Majoritatea lor îşi au originea în motoneuronii coarnelor anterioare din trunchiul cerebral . Se vede în figura care reprezintă un fascicul muscular primar secţionat transversal şi inervaţia lui dintr-un segment de măduvă, că o singură fibră nervoasă se ramifică şi inervează mai multe fibre musculare, constituind împreună o unitatea motorie. Fibrele sunt groase şi lungi, trecând fără întrerupere până la fibrele musculare striate, care reprezintă organul efector. Fibrele musculare striate (cum se vede în figură) au o suprafaţă de contact mare cu plăcile motorii, astfel un singur impuls nervos este suficient pentru a provoca excitarea fibrei musculare;
  • fibrele senzitive sunt groase şi au originea în ganglionii senzitivi. La nivelul muşchiului ele se termină în nişte organe receptoare speciale (fus neuromuscular). Aceste formaţiuni receptoare asigură sensibilitatea proprioceptivă, reacţionând la variaţii de presiune şi de tensiune care apar în timpul contracţiei musculare în muşchi, în tendoane şi în anexele lor;
  • fibrele vegetative reprezintă contingentul cel mai mic al nervului muscular. Nu există o acţiune directă a acestor fibre asupra contracţiei, ele se consideră fibre vasculare, care prin intermediul vaselor sanguine îşi realizează efectul asupra muşchiului. Numărul fibrelor musculare din corp este de aproximativ 250 milioane, care sunt comandate de numai câteva sute de mii de fibre nervoase motoare. Majoritatea muşchilor sunt compuşi din 100-700 unităţi motorii. Muşchii cu contracţie rapidă şi de precizie, au un număr mare de unităţi motorii mici (ex. muşchii degetelor). Unităţile motorii asigură contracţia musculară, deoarece ele intră în acţiune în întregime ca răspuns la un impuls nervos. Prin activarea unui număr crescând de unităţi motorii prin impulsuri nervoase, se obţine o gradare a forţei de contracţie a întregului muşchi.

Cunoscând aceste lucruri despre muşchii corpului şi despre modul de comandă a lor, putem trage câteva concluzii. În viaţa sportivă românească este deja tradiţie ca în selectarea copiilor şi tinerilor pentru diverse sporturi, să se aleagă acei tineri, care sunt mai tehnici şi mai abili, deşi nu în toate sporturile este primordial acest punct de vedere. Această tradiţie se bazează pe ideea că abilitatea şi tehnicitatea sunt determinate genetic. Prin urmare reţeta de selecţie este de a găsi copii cu abilitate înnăscută, după care cu antrenamente sistematice, forţa şi rezistenţa necesară sportului practicat se pot dezvolta. Vreau să scot în evidenţă faptul că antrenamentele susţinute din arte marţiale, pot dezvolta la nivel înalt şi tehnicitatea, datorită adaptării sistemului nervos la solicitarea specifică. Prin urmare, atât în creier cât şi în controlul muşchilor există rezerve foarte mari pentru dezvoltare şi adaptare în urma antrenamentelor. Sistemul nervos poate fi ţinut în formă prin utilizare permanentă, la fel ca şi sistemul muscular. Cei care cred că artele marţiale înseamnă ”bătaie ca în filme”, greşesc profund. În primul rând se solicită foarte tare sistemul nervos şi creierul, deoarece mişcările complexe în mare viteză, specifice acestor sporturi, necesită coordonarea mişcării tuturor părţilor corpului în acelaşi timp şi în aşa fel, ca fiecare parte să execute altă mişcare. Acest lucru este extrem de greu, astfel antrenamentele efectuate ani de-a rândul dezvoltă corpul atât fizic, cât şi mental.

Sifu Horváth Attila Ladislau, antrenor emerit în artele marţiale chinezeşti